KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Eğitim
2000-2004 - Yüksek Lisans - Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Tasarım Bölümü, Mimarlık Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, Türkiye
1996-2000 - Lisans - Şehir ve Bölge Planlama, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Profesyonel Deneyim
2017-Devam etmekte - Şehir Plancısı, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Izmir Konak Belediyesi- İzmir, Türkiye
2019-2021 - Öğretim Görevlisi (yarı zamanlı), Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi, Izmir Demokrasi Üniversitesi - İzmir, Türkiye
2007-2014 - Öğretim Görevlisi (tam zamanlı), Endüstriyel Tasarım Bölümü, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir, Türkiye

Araştırma Deneyimi
2005-2007 - Araştırma Görevlisi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir, Türkiye
2004-2005 - Araştırma Görevlisi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, Türkiye
2002-2004 - Araştırma Görevlisi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, Mimarlık Fakültesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, Türkiye

Uluslararası Araştırma Deneyimi
09/2009-01/2010 - Ziyaretçi Araştırmacı, Tasarım Bölümü, Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Helsinki, Finlandiya

Verilen Dersler
2019-2021 - Temel Tasarım Stüdyosu I,Temel Tasarım Stüdyosu II, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi, İDÜ, İzmir
2007-2014 Sanat ve Tasarım Stüdyosu I, Sanat ve Tasarım Stüdyosu II, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım, İleri Sunum Teknikleri, Tasarım Projesi Yönetimi