UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- küreselleşme

- Kentsel Tasarım

Ek Konular

- Şehir Çalışmaları

- Mimarlıkta sosyo kültürel çalışmalar