KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Lisans eğitimini 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 2009 yılında YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) Çevre Mühendisliği programında master derecesini almıştır. Master çalışmalarında tekstil atıksularının anaerobik arıtımı konusunda çalışmıştır. 2008-2013 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Araş. Gör. olarak çalışmıştır. 2009 yılında YTÜ FBE Çevre Mühendisliği programında doktora çalışmalarına başlamıştır. Doktora çalışmalarında içme suyunun nanokompozit membranla arıtımı konusunda çalışmıştır. 2012 yılında doktora eğitimi sırasında TÜBİTAK’ın doktora öğrencileri için sağladığı burs kapsamında ziyaretçi bursiyer olarak 9 ay süre ile Rice Üniversitesi (Teksas/ABD) İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nde tez çalışmalarına devam etmiştir. Doktora çalışmalarını 2016 yılında tamamlayarak özel bir şirkette ARGE Uzmanı olarak 1 yıl süre ile çalışmıştır. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi’nde Çevre Mühendisliği ile Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak 1 yıl süre ile çalışarak “Solid Waste Management”, “Urban Water Systems”, “Air Pollution and Controlling” ve “Microbiology” derslerini vermiştir. Araştırma konuları; "Su/Atıksu Arıtımı", "Membran Filtrasyon Teknolojileri", "Nanoteknoloji/Biyoteknoloji Uygulamaları" ve "Katı Atık Yönetimi"dir.