KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: ASLIHAN AYKAÇ YANARDAĞ
Doğum Tarihi: 08 MART 1975
Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 1997
Y. Lisans SOSYOLOJİ BINGHAMTON UNIVERSITY 2005
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık SOSYOLOJİ BINGHAMTON UNIVERSITY 2006
Doçentlik SOSYOLOJİ Üniversitelerarası Kurul 2012
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : MASTER VE DOKTORA BÜTÜNLEŞİK PROGRAMI OLMASI NEDENİYLE YÜKSEK LİSANS TEZİ YOKTUR.
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :
CONTEMPORARY PATTERNS OF LABOR TRANSFORMATION EVIDENCE FROM TURKISH TOURISM INDUSTRY- TEZ DANIŞMANI PROF. DR. ÇAĞLAR KEYDER, BINGHAMTON UNIVERSITESI SOSYOLOJI BOLUMU
Görevler:
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Ar. Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muğla Üniversitesi 1997-2006
Ar. Gör. Department of Sociology, Harpur College of Arts and Sciences, Binghamton University 1999-2002
Yar. Doç. Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muğla Üniversitesi 2006- 2007

Yar. Doç. Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ege Üniversitesi (2547 sayılı kanunun 40/b maddesine göre geçici görevlendirme ile) 2007-2012

Doçent Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ege Üniversitesi 2012

Misafir Araştırmacı School of Management and Labor Relations, Rutgers University 2014-2015