KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

-Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1985
-Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane İşletmeciliği ve Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yüksek Lisans,1998 Tez Konusu: Hastane Yönetiminin Toplam Kalite Yönetimindeki rolü
-Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı(İş Sağlığı) Doktora,2004 Tez Konusu: İzmir’de Kamu Diş Hastanelerinde çalışan diş
hekimlerinde karpal tünel hastalığı sıklığı ve risk faktörleri ile ilişkisi
-T.C.Çalışma Bakanlığı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi Sertifikası,2013