KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Aydın AKAN Ocak 1967’de Bursa’da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra 1984 yılında Uludağ Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği Bölümünde lisans öğrenimine başlamış, 1988 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Programında Yüksek Lisans eğitimine başlamış ve Şubat 1991’de tamamlamıştır. Yüksek Lisans tezinde biyolojik işaretler için gerçek zamanda adaptif gürültü giderme sistemi üzerinde çalışmıştır.

1988 yılında İstanbul Üniversitesinde göreve başlamış, 1990 yılında Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektronik Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. Mart 1992’de ABD’de University of Pittsburgh’da işaret işleme konusunda doktora çalışmalarına başlamıştır. Doktora tez araştırması olarak, “Gabor Açılımları ile Zaman-Frekans Analizi” üzerinde çalışmış ve Nisan 1996’da doktora eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmüştür. Aralık 1996’da, İ.Ü. Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektronik Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. Nisan 1997’de Elektronik Anabilim Dalı Başkanlığı ve Şubat 1999’da Bölüm Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Kasım 2000’de Telekomünikasyon Anabilim Dalı, İşaret İşleme Bilim Dalında Doçent ünvanı almış, 2 Mayıs 2001'de Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Telekomünikasyon Anabilim Dalına Doçent, 31 Ekim 2006’da ise Profesör kadrosuna atanmıştır.

20 Mart 2017’de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nde Profesör kadrosuna atanmıştır. Mayıs 2017-Ekim 2018 tarihleri arasında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. 31 Ocak 2020 tarihine kadar bu kurumda Bölüm Başkanı, BAP Koordinatörü ve Biyomedikal Test, Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü olarak eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarına devam etmiş, 1 Şubat 2020 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne Profesör olarak atanmıştır. Prof.Dr. Aydın Akan, durağan olmayan işaretler için zaman frekans analizi ve zaman frekans analiz yöntemlerinin, haberleşme ve biyomedikal mühendisliği alanındaki problemlere uygulanması konularında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

2004 yılında TÜBİTAK tarafından verilen burs ile University of Pittsburgh’da ziyaretçi araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalışmalar yapmıştır. Şubat 2006’da İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi kurucusu ve Koordinatörü olarak görevlendirilmiş olup 2017 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür.

Dr. Aydın AKAN, TÜBİTAK ve Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Birimleri tarafından desteklenen çok sayıda projede yürütücü ve araştırmacı olarak çalışmıştır. Araştırmaları üzerine yazmış olduğu kitap, makale, kitap bölümü ve bildirileri yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmıştır. Çok sayıda bilimsel derginin hakem kurulunda ve bilimsel konferansın, danışma, yürütme, düzenleme, teknik program ve hakem kurullarında görev almaktadır.

Dr. Aydın AKAN Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE) Signal Processing (SP) ve Engineering in Medicine and Biology (EMB) kolu kıdemli üyesi, European Signal Processing Association (EURASIP), Biyomedikal Sinyal ve Görüntü Analizi Teknik Alan Komitesi üyesidir. Elsevier, Digital Signal Processing dergisi Editör Kurulunda görev yapmaktadır.