UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Sayısal sinyal işleme

- Biyomedikal Sistemler

- Görüntü İşleme

- iletişim teknolojileri

Ek Konular

- Sağlık sistemleri

Endüstri

- bilgi teknolojileri sektörü