BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Uluslararası
  • A.Kaya.
    (2017) Medyadaki Kadın Figürü ve Hukuki Düzenlemeler.
    Uluslararası Kadın Ve Hukuk Sempozyumu
    0-0, ISBN: