MAKALELER


Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
  • A.Çalışkan.
    (2020) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Bedat/İsviçre Kararı Hakkında Bir Değerlendirme.
    Ceza Hukuku Dergisi , Vol. 15, No. 42, ISBN: 1307-0851
  • A.Çalışkan.
    (2020) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması.
    Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 5, No. 1-1, ISBN: 2458-8202