UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- İnsan Hakları

- Uluslararası Hukuk