UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- uygulamalı ekonometri

- uluslararası iktisat

Ek Konular

- kültürel ekonomi

Endüstri

- İhracat

- İthalat

Coğrafi Bölgeler

- Türkiye