KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Bütünleşik Doktora (2019) - Gelişim Psikolojisi - Hacettepe Üniversitesi
Ziyaretçi Araştırmacı (2018) - Psikolojide Klinik ve Sosyal Bilimler Bölümü - Rochester Üniversitesi
Yüksek Lisans (2014) - Aile Psikolojisi - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans (2010) - Psikoloji - Orta Doğu Teknik Üniversitesi