UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Gelişim Psikolojisi

- Aile Psikolojisi