BİLDİRİLER


Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • F.Yentür and A.Satı.
  (2023) Restoranlarda QR Kod Menü Kullanımının Swot Analizi ile İncelenmesi.
  23. Ulusal Turizm Kongresi / 23. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı
  33-48, ISBN: 978-605-254-834-9
 • A.Satı.
  (2021) Laboratuvarda Üretilen Et (Lab-Et) Üzerine Kavramsal Bir İnceleme.
  21. Ulusal - 5. Uluslararası Turizm Kongresi / 21. Ulusal - 5. Uluslararası Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı
  626-635, ISBN: 978-605-254-505-8
 • N.N.Özgen , S.U.Kurt and A.Satı.
  (2019) Hostellere Yapılan Çevrimiçi Yorumların Değerlendirilmesi: İstanbul ve Kapadokya Örnekleri.
  Anatolia Turizm Akademisi / 5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı
  39-40, ISBN: 978-975-441-525-4