UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Gastronomi ve Mutfak Sanatları

- Turizmde Tüketici Davranışları

- Gastronomide Yeni Eğilimler