KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Ayşe Banu Demir, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini 2007 yılında Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde, yüksek lisans (2009) ve doktora (2015) eğitimlerini ise İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tamamlamıştır. Eğitimi sırasında İsveç Karolinska Enstitüsü nörogenetik ve gen terapi bölümlerinde ve İsveç Göteborg Üniversitesi Moleküler ve Hücresel Biyoloji bölümünde araştırmalar gerçekleştirmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmış (2012-2016) ve aynı zamanda bu bölümde ikinci bir yüksek lisans eğitimi (2016) tamamlamıştır. Araştırma alanları arasında hücresel yaşlanmanın moleküler biyolojisi ve ilaç sitotoksisitesi ve dirençliliğinin moleküler mekanizmaları ve filogenetik analizler bulunmaktadır.[Open Researcher and Contributor ID (ORCID): 0000-0003-4616-8151]