DERSLER


Verilen Dersler

2023 - 2024
 • (MED 215) Bilimsel Araştırmada Temel Kavramlar ve Araçlar
 • (MED 230) Görsel Düşünme: Fiziksel Tanı Sanatı
 • (SABE 552) Bilimsel Araştırma Proje
 • (SBM 101) Tıbbın Bilimsel Temelleri I
2022 - 2023
 • (HSP 201) İnsan, Toplum ve Gezegen III
 • (MED 215) Bilimsel Araştırmada Temel Kavramlar ve Araçlar
 • (MED 230) Görsel Düşünme: Fiziksel Tanı Sanatı
 • (SABE 552) Bilimsel Araştırma Proje
 • (SBM 101) Tıbbın Bilimsel Temelleri I
 • (SBM 102) Tıbbın Bilimsel Temelleri II
 • (SBM 201) Tıbbın Bilimsel Temelleri III
 • (SBM 202) Tıbbın Bilimsel Temelleri IV
 • (SBM 302) Tıbbın Bilimsel Temelleri VI
2021 - 2022
 • (MED 230) Görsel Düşünme: Fiziksel Tanı Sanatı
 • (SABE 552) Bilimsel Araştırma Proje
 • (SBM 102) Tıbbın Bilimsel Temelleri II
 • (SBM 202) Tıbbın Bilimsel Temelleri IV
2020 - 2021
 • (MED 230) Görsel Düşünme: Fiziksel Tanı Sanatı
 • (SABE 552) Bilimsel Araştırma Proje
 • (SBM 101) Tıbbın Bilimsel Temelleri I
 • (SBM 201) Tıbbın Bilimsel Temelleri III
 • (SBM 202) Tıbbın Bilimsel Temelleri IV
2019 - 2020
 • (HEM 110) Mesleki Temeller II
 • (MED 230) Görsel Düşünme: Fiziksel Tanı Sanatı
 • (SABE 552) Bilimsel Araştırma Proje
 • (SBM 101) Tıbbın Bilimsel Temelleri I
 • (SBM 102) Tıbbın Bilimsel Temelleri II
 • (SBM 202) Tıbbın Bilimsel Temelleri IV
2018 - 2019
 • (HEM 110) Mesleki Temeller II
 • (MED 220) Biomedikal Bilimlerde Araştırma Becerileri
 • (MED 230) Görsel Düşünme: Fiziksel Tanı Sanatı
 • (SABE 552) Bilimsel Araştırma Proje
 • (SBM 201) Tıbbın Bilimsel Temelleri III
 • (UB 552) Moleküler, Hücre Kültürü ve Histoloji Laboratuvar Uygulamaları
 • (UB 553) Fertilizasyon ve İmplantasyonun Moleküler Mekanizmalari
 • (UB 555) Plasenta ve Fetal Membranlar - İlgili Patoloji ve İmmünolojisi
2017 - 2018
 • (HEM 110) Mesleki Temeller II
 • (SABE 552) Bilimsel Araştırma Proje
 • (SBM 101) Tıbbın Bilimsel Temelleri I
 • (UB 501) Hücre Bilimi Ve Gelişim Biyolojisi
 • (UB 502) Infertilite ve Ilişkili Patolojiler
 • (UB 503) Üreme Sistemi Yapısı ve Gelişimi
 • (UB 504) Embriyoloji ve Androloji Laboratuvarı Uygulamaları
 • (UB 554) Embriyogenezde Hücre Sinyal İleti Yolakları
 • (UB 557) Kök Hücre Biyolojisi