KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Ayşe Banu Demir, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini 2007 yılında Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde, yüksek lisans (2009) ve doktora (2015) eğitimlerini ise İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tamamlamıştır. Eğitimi sırasında İsveç Karolinska Enstitüsü nörogenetik ve gen terapi bölümlerinde ve İsveç Göteborg Üniversitesi Moleküler ve Hücresel Biyoloji bölümünde araştırmalar gerçekleştirmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yapmış (2012-2016) ve aynı zamanda bu bölümde ikinci bir yüksek lisans eğitimi (2016) tamamlamıştır. 2019 yılında İtalya Campus Bio-Medico Üniversitesinde 2 ay süre ile filogenetik analiz eğitimi almış, araştırma alanları arasında hücresel yaşlanma ve kanser ilaç dirençliliğinin moleküler mekanizmaları bulunmaktadır.[Open Researcher and Contributor ID (ORCID): 0000-0003-4616-8151]