UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Moleküler Biyoloji ve Genetik

- Hücresel Yaşlanmanın Moleküler Biyolojisi

- İlaç Sitotoksisitesi ve Dirençliliğinin Moleküler Mekanizmaları

- Kanser Moleküler Biyolojisi

Ek Konular

- Filogenetik