KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Ayşe Beler, lisans derecesini 2012 ve yüksek lisans derecesini 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü'nde tamamlamıştır. Halen
doktora eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü'nde devam etmektedir. Çalışma alanları, numerik analiz ve hata analizini kapsamaktadır.