BİLDİRİLER


Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Uluslararası
  • A.P.Acar.
    (2021) KENT TEMALI MASA OYUNLARINDA GÖRSEL TASARIMIN KEVIN LYNCH’İN “KENT İMGESİ” YAKLAŞIMI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ VE KENT BELLEĞİ KAVRAMI İLİŞKİSİNDE LISBOA ÖRNEĞİ.
    IKSAD GLOBAL / INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES - VI
    386-396, ISBN: 978-625-7898-47-8