KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Lisans eğitimini 2008 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde tamamladı. Lisans Eğitimi sırasında Polonya'da, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design'da eğitim gördü. 2008 yılında mezuniyetinin ardından Amsterdam Design Brige Agency'de tasarım stajyeri olarak çalıştı. Sektörde farklı alanlarda sürdürdüğü tasarım uygulamaları yanında, yüksek lisans eğitimini 2013 Ocak ayında, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Tasarım Anasanat Dalı’nda yürüttüğü “Bir Görsel İletişim Alanı Olarak Film Jenerikleri” başlıklı tez çalışmasıyla tamamladı. Yüksek Lisansı süresince Çukurova Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Sanatta Yeterlik Derecesini 2020 yılında, “Alternatif Bir Bilgi Aracı Olarak Masa Oyunu Tasarımı ve Kent Temalı Masa Oyunlarında Özgün Görsel Dil” başlıklı tez çalışmasıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı’nda gerçekleştirdi. İzmir tarihini eğitici içerikte bir masa oyunu senaryosuna dönüştürdüğü tasarımı ile çeşitli sergilerde yer aldı. Oyun tasarımı alanında araştırma ve tasarım çalışmalarını sürdürmekle birlikte, 2019 yılından itibaren Ekonomi Üniversitesi bünyesinde ders vermeye devam etmektedir.