BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Uluslararası
 • M.SUR.
  (2016) The Union Density Issue in Turkey: Causes and Effects .
  Conference On Barriers To Union Organizing, Lucca, March 10-12, 2016. / Comparative Labor Law&Policy Journal
  45-57, ISBN: 10956654

Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • M.Sur.
  (2024) Türk Hukukunda Grev Hakkı - Uluslararası Normlar Açısından Bir İnceleme.
  İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği / 10. Yılında 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun Değerlendirilmesi
  351-398, ISBN: 9786254328237
 • M.SUR.
  (2019) İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi .
  23-24 Kasım 2018, İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği (Türk Milli Komitesi) / Yargıtay'ın 2017 Yılı İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri
  11-150, ISBN: 9789752449565
 • M.SUR.
  (2019) Ekonomik Krizin İş Hukukuna Etkisi.
  Ekonomik Kriz Dönemlerinde Emekçinin Hukuku Sempozyumu, 15 Mart 2019, Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyonu, Ankara / Prof.Dr. Savaş Taşkent'e Armağan
  429-459, ISBN: 9789752449565
 • M.SUR.
  (2009) Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtayın 2006 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi .
  İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Millî Komitesi, Ankara / Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2006
  215-250, ISBN:
 • M.SUR.
  (2009) Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu Hakkında Değişiklik Çalışmaları ve Değerlendirilmesi.
  İş Müfettişleri Derneği, AÜ SBF Sosyal Politika Araştırma Ve Uygulama Merkezi Ve Ankara Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler Odası, 3-4 Nisan 2010, Ankara / III. Çalışma Yaşamı Kongresi - Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları Ve İş Mevzuatı
  423-441, ISBN:
 • M.SUR.
  (2002) Karşılaştırmalı Hukukta Alt İşveren .
  İş Hukukuna İlişkin Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 2000 Yılı Ekim Ayı Toplantısı, İstanbul Barosu Ve Galatasaray üniversitesi / Çalışma Hayatında Esneklik Ve İş Hukukuna Etkileri
  197-208, ISBN:
 • M.SUR.
  (2001) Ferdî İş İlişkilerinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtayın 1999 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi .
  İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi / Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin 1999 Kararlarının Değerlendirilmesi
  9-35, ISBN:
 • M.SUR.
  (2000) Globalleşme Bağlamında Sosyal Haklar.
  Türkiye'de İnsan Hakları Konferansı, Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 7-9 Aralık 1998, Ankara / Türkiye’de İnsan Hakları
  597-610, ISBN:
Uluslararası
 • M.SUR.
  (2019) İşverenin Yönetim Hakkının Çağdaş Sınırlamaları ve Sosyal Diyalog .
  Prof.Dr. Turhan Esener 3. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, 19-21 Nisan 2018, İstanbul Kültür Üniversitesi / Prof.Dr. Durmuş Tezcan'a Armağan,
  2281-2308, ISBN: 1303-6963
 • M.SUR.
  (2017) İşyeri Sendika Temsilcisinin Güvencesi.
  İstanbul Kültür Üniversitesi / Prof.Dr. Turhan Esener II. İş Hukuku Uluslararası Kongresi
  181-199, ISBN: 9789750244537
 • M.SUR.
  (2016) Toplu İş İlişkilerine Yön Veren İlkeler ve Grev Türleri .
  İstanbul Kültür Üniversitesi Ve Türk-İş, 15-16-17 Mayıs 2014, İstanbul / Prof. Dr. Turhan Esener Armağanı I. İş Hukuku Uluslararası Kongresi
  269-290, ISBN: 9789750237539
 • M.SUR.
  (2006) L’ effectivité du droit social en Turquie: les moyens mis en oeuvre .
  Séminaire International De Droit Comparé Du Travail, Des Relations Professionnelles, 5 Juillet 2005, / L’ Effectivité Du Droit Social: à Quelles Conditions?
  175-195, ISBN: 978-2-86781-484-6
 • M.SUR.
  (1998) Çalışma Hayatında Kadının Hukukî Durumu.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 17-18 Mayıs 1998 / Farklı Cinslerin Eşitliği Sempozyumu
  167-174, ISBN: