KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Akademik Özgeçmiş
Strasbourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu (maîtrise, 1975) olan M. Sur, akademik kariyerine 1980 yılı Ocak ayında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde başlamış (İş Hukuku ve Sosyal Politika Kürsüsü) ve Kasım 1986 tarihine kadar bu fakültede görev yapmıştır. M. Sur, 1984’de Ankara Üniversitesinde “Grev Kavramı” başlıklı tez ile Hukuk Doktoru (Dr. Jur) unvanını almıştır. Kasım 1986’da naklen atandığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, o tarihten emekli olduğu 2020 yılına kadar İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında görev yapmıştır. 1990 yılında doçent; 1996 yılında da profesör olmuştur. İki dönem Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu üyesi olan Prof. Dr. Sur, Özel Hukuk Bölümü Başkanı, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır.
Fransızca ve İngilizce bilen M. Sur, Bordeaux Üniversitesi (Université Montesquieu-Bordeaux IV) Hukuk Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak “Mukayeseli İş Hukuku” ve “Uluslararası Hukuk” dersleri vermiştir.
M. Sur, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği üyesi olup, aynı zamanda Derneğin bağlı bulunduğu Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale (International Society for Labour and Social Security Law) ’a üyedir.
Prof.Dr. Sur, Revue de Droit comparé du travail et de la sécurité sociale’ın bilim kurulu üyesidir.
Temel çalışma alanı İş Hukuku olmakla birlikte, ayrıca Milletlerarası Hukuk dalında da ders verip, yayınlar yapmakta, yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmektedir.