KİTAPLAR


Ulusal kitaplarda yazarlık, editörlük ve çevirmenlikler

 • M.SUR T.Kitabevi.
  (2024) İş Hukuku Toplu İlişkiler.
  Turhan Kitabevi , ISBN: 9786256545403
  Yazar
 • M.SUR B.Yayınevi.
  (2022) Uluslararası Hukukun Esasları.
  Beta , ISBN: 978-605-2427583
  Yazar
 • M.SUR T.Kitabevi.
  (2022) İş Hukuku Toplu İlişkiler.
  Turhan Kitabevi , ISBN: 9786057368041
  Yazar
 • N.Turunç and M.Sur N.Turunç.
  (2010) Turkish Labor Law.
  Turunç , ISBN: 9786056093319
  Yazar
 • M.SUR H.Fakültesi.
  (1995) İş Hukukunun Uluslararası Kaynakları.
  Dokuz Eylül Üniversitesi , ISBN: 9754410836
  Yazar
 • M.SUR H. Fakültesi.
  (1991) Toplu iş Sözleşmesi Özerkliği ve Teşmil.
  Dokuz Eylül Üniversitesi ,
  Yazar
 • M.SUR H.Fakültesi.
  (1987) Grev Kavramı.
  Dokuz Eylül Üniversitesi ,
  Yazar