MAKALELER


Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • M.SUR.
  (2020) Şüphe Feshinde İşçinin Adil Yargılanma Hakkı - Anayasa Mahkemesinin Üç Kararı.
  Çalışma Ve Toplum , Vol. 2020/4, No. 67, 2487-2499, ISBN: ISSN 1305-2837
 • M.Sur.
  (2020) Çalışanın E-Postasına İşveren Tarafından Girilmesi.
  Sicil İş Hukuku Dergisi , Vol. 2020, No. 44, 57-68, ISBN: 1306-6153
 • M.SUR.
  (2013) 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Uluslararası Normlar Açısından Değerlendirilmesi.
  Çalışma Ve Toplum , Vol. 4, No. 39, 317-356,
 • M.SUR.
  (2009) Siyasî Grev.
  Çalışma Ve Toplum , Vol. 4, No. 23, 11-26,
Uluslararası
 • M.SUR.
  (2024) Les demissions du point de vue de la jurisprudence en Turquie.
  Revue De Droit Compare Du Travail Et De La Securite Sociale , No. 2024/2, 22-31, ISBN: ISSN 2117-4350
 • M.SUR.
  (2023) The Judge and the Employer's Management Powers in Turkey.
  Revue De Droit Compare Du Travail Et De La Securite Sociale , No. 2023/4, 100-109, ISBN: ISSN 2117-4350
 • M.SUR.
  (2023) Le juge et les pouvoirs de gestion de l'employeur en Turquie.
  Revue De Droit Compare Du Travail Et De La Securite Sociale , No. 2023/2, 44-53, ISBN: 2117-4350
 • M.SUR.
  (2022) Les droits des travailleurs turcs face aux lenteurs de la justice.
  Revue De Droit Compare Du Travail Et De La Securite Sociale , No. 2022/3, 316-319, ISBN: 2117-4350
 • M.SUR.
  (2021) La protection sociale en Turquie face au covid-19.
  Noticias CIELO , No. 3/2021, 1-5, ISBN: ISSN 2532 1226
 • M.SUR.
  (2020) La protection du droit syndical en Turquie, le droit et les réalités.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale, 2020/1, Edition électronique. , No. 2020/1, 22-33,
 • M.SUR.
  (2020) Vie personnelle et relation de travail dans la jurisprudence en Turquie.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 2020/2, 56-65, ISBN: 21174350
 • M.SUR.
  (2020) Le monde du travail face au covid-19 en Turquie.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , Vol. 2020-3, No. 2020-3, 226-229, ISBN: ISSN 2117-4350
 • M.SUR.
  (2019) Turquie 2019 - La Cour Constitutionnelle et le droit du salarié d'ester en justice.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 2019/1, 246-249, ISBN: 21174350
 • M.SUR.
  (2018) Turquie 2018 - La réforme des juridictions du travail.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 2018/1, 192-195, ISBN: 21174350
 • M.SUR.
  (2017) Turquie 2017 .
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 2017/1, 206-209, ISBN: 21174350
 • M.SUR.
  (2016) Le recours au droit international par le juge en Turquie.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 2016/1, 106-110, ISBN: 2117 4350
 • M.SUR.
  (2014) Litiges du travail en Turquie: comment améliorer l’accès à la justice?.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale, , No. 2014/2, 66-75,
 • M.SUR.
  (2013) L’ évolution des relations collectives de travail en Turquie.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 2013/1, 42-49,
 • M.SUR.
  (2009) The Fundaments and Limits of Managerial Prerogative in Turkish Labor Law, (Tebliğ), Labor Law in the Eastern Mediterranean, Jan.11-12, 2008, .
  Comparative Labor Law & Policy Journal , Vol. 30, No. 2, 313-333,
 • M.SUR.
  (2009) General Framework and Historical Development of Labor Law in Turkey .
  Comparative Labor Law & Policy Journal , Vol. 30, No. 2, 183-197,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • M.SUR.
  (2017) İş İlişkisinde Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı.
  Sicil İş Hukuku Dergisi , No. 2017/37, 33-51, ISBN: 1306 6153
 • M.SUR.
  (2016) Grev, Toplumsal ihtiyaçlar ve Asgari Hizmet.
  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Özel Sayı, Prof.Dr. Fevzi Şahlanan'a Armağan , Vol. 2, No. Özel Sayı, 1024-1042, ISBN: 1303 4375
 • M.SUR.
  (2013) Uluslararası Normlar ve 6356 Sayılı Kanunun Toplu İş Sözleşmeleri ve Grev Hakkındaki Hükümleri.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, Prof.Dr. M. Polat Soyer’e Armağan I. , Vol. 15, No. Özel Sayı , 255-278,
 • M.SUR.
  (2013) Birleşmiş Milletler Örgütünün Gelişimi ve Geleceği.
  Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Prof.Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, C.III. , Vol. 8, No. Özel Sayı, 2535-2550,
 • M.SUR.
  (2012) 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Grev Hakkı.
  Sicil İş Hukuku Dergisi , No. 28, 163-172,
 • M.SUR.
  (2009) İzinde Olan İşçinin Yasa Dışı Greve Katılması.
  Sicil İş Hukuku Dergisi , No. 14, 224-232,
 • M.SUR.
  (1996) Sosyal Hakların Uluslararası Alanda Korunma Sistemleri.
  İnsan Hakları Yıllığı , Vol. 19-20, No. 1997-1998, 65-91,
 • M.SUR.
  (1994) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Sendika Hakkı.
  İnsan Hakları Yıllığı , Vol. 16, No. 1994, 37-50,
 • M.SUR.
  (1992) Lokavt Kavramı ve Bazı Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi.
  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Prof.Dr. Gündüz Ökçün'e Armağan , Vol. 47, No. 1-2, 139-151,
Uluslararası
 • M.SUR.
  (2003) Les évolutions du droit syndical en Turquie.
  Bulletin De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 2003, 33-51,
 • M.SUR.
  (1998) Le droit de grève en Turquie.
  Turkish Yearbook Of Human Rights , Vol. 19-20, No. 1997-1998, 171-187,
 • M.SUR.
  (1996) La dimension sociale des relations économiques de la Turquie.
  Bulletin De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 1996, 167-179,
 • M.SUR.
  (1996) Le droit de négociation collective en Turquie, Vol 17-18, 1995-1996, s.43-53..
  Turkish Yearbook Of Human Rights , Vol. 17-18, No. 1995-1996, 43-53,
 • M.SUR.
  (1994) L’influence du droit comparé en droit du travail turc.
  Bulletin De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , Vol. 1, No. 1994-1, 122-136,
 • M.SUR.
  (1993) Les effets de la Charte sociale européenne en droit interne, Vol, 15, 1993, s.91-101..
  Turkish Yearbook Of Human Rights , Vol. 15, No. 1993, 91-101,