TEZ DANIŞMANLIKLARI


Doktora Tezi

ALİ BAL , “ Hava Sahasının Hukukî Rejimi ”
ANIL ÇAMYAMAÇ , “ Denize Kıyısı Olmayan ve Coğrafî Bakımdan Elverişsiz Konumda Bulunan Devletlerin Hukukî Durumu ”
BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN , “ Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ”
DENİZ KIZILSÜMER , “ Uluslararası Deniz Hukuku Çerçevesinde Boğazlarda Kıyı Devletinin Yetkileri ”
DİLEK DULAY YANGIN , “ Türk İş Hukukunda Evde Çalışma ”
EDA KARAÇÖP , “ Toplu İş Sözleşmesi Sürecinde Arabuluculuk ”
FATMA AYÇA İZMİRLİOĞLU , “ Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Akademik Personelin Hukuki Statüsü ”
İLKE GÜRSEL , “ İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı ”
MEHMET ÖNCÜ , “ Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonları: Hukuki Temelleri ve İşlevleri ”
MERDA ELVAN TUNCA , “ İşçinin Dinlenme Hakkı ”
MÜNEVVER AKTAŞ ACABEY , “ Sınır Aşan Suların Ulaşım Dışı Kullanımının Hukuki Rejimi ”
NURSER GÖKDEMİR IŞIK , “ Kıta Sahanlığı, Hukukî Rejimi ve Ege Sorunu ”
SENEM ERMUMCU , “ İşyerinde Psikolojik Taciz ”
SEVİL DOĞAN , “ İş Sözleşmesinde Bağımlılık Unsuru ”
UĞUR SAMANCI , “ Birleşmiş Milletler Örgütü'nün Uluslararası Yönetim Faaliyeti ”

Yüksek Lisans Tezi

ALİ BAL , “ Devletin Uluslararası Sorumluluğunun Doğması ”
ALİ ONAR , “ Uluslararası Adalet Divanının Yargılama Usûlü ”
ANIL ÇAMYAMAÇ , “ Uluslararası Deniz Hukukunda Adaların Durumu ”
ASİYE ŞAHİN , “ İşyerinde Tehlike Halinde Alınması Gereken Önlemler ”
AYÇA İZMİRLİOĞLU , “ Sendikaların Yargılama Alanına İlişkin Faaliyetleri ”
Aysun ATICI , “ Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yapısı ve İşleyişi ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Aysun ATICI , “ Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yapısı ve İşleyişi ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Aysun Atıcı , “ Amerikalılar-Arası İnsan Hakları Mahkemesi ve Yapısı ”
Ayşegül Taner Coşkun , “ İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Türleri ve Karşılaştırılması ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
BENGİ SELEN YÜCEER , “ Uluslararası Hukukta Türk Boğazları ve Kılavuzluk ”
BETÜL ERKANLI , “ Tarafların İş Sözleşmesinin Yapılması Sırasındaki Hak ve Yükümlülükleri ”
DENİZ KIZILSÜMER , “ Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve İlk Derece Mahkemesi ”
ECE SILA HAFIZOĞLU , “ Sendika Yöneticileri ve Güvenceleri ”
EMİNE ÖREN YILMAZ , “ Türk-Amerikan İlişkilerinde Savunma ve Ekonomik Alanda İşbirliğine İlişkin Andlaşma (SEİA) ”
FATMA COŞKUN , “ Toplu İşçi Çıkarma ”
GAMZE POLAT , “ İş Güvencesi ve İşletmesel Nedenlerle İş Sözleşmesinin Feshi ”
Gizem Demirci , “ Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshinin Sonuçları ve Cezaî Şart ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
HATİCE SEVER , “ Toplu İş Sözleşmelerinde Sendikaların Yetki Şartları ve Yetki Tespiti ”
HÜLYA ERÇANDIRLI , “ Yasadışı Grevin Sonuçları ”
MERDA ELVAN YILDIZ , “ Çağrı Üzerine Çalışma ”
MÜNEVVER AKTAŞ , “ Uluslararası Hukuk ile Ulusal Hukuk Arasındaki İlişkiler ”
SEÇİL NERGİZ KARAMAN , “ Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki Balıkçılık Hakları ”
SENEM DEĞER , “ İşçinin Ücretinin Usulünce Ödenmemesinin Hukuki Sonuçları ”
SEVİL BÜYÜKTARAKÇI , “ İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri ”
SÜLEYMAN SIRRI TERZİOĞLU , “ Uluslararası Hukukta Azınlıkların Ana Dillerinde Eğitim Hakkı ”
TURGAY CİN , “ Türkiye ve Yunanistan Bakımından Ege'deki Karasuları Genişliği Sorunu ”
UĞUR SAMANCI , “ Avrupa Parlamentosu ”