UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Uluslararası Kamu Hukuku

- İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku