KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. A. Misket YEKTAY, 1952 Eskişehir doğumludur. 1975’te Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’ni bitirmiştir ve 1976’da aynı Fakülte’de Asistan olarak (Araştırma Görevlisi) göreve başlamıştır.
“Pazarlama Araştırmalarının Analize Hazırlanması ve Analizinde Bilgisayardan Yararlanma”/ “Using Computers for Preparing to Analysis and Analyzing of Marketing Research Outputs” konulu Lisansüstü Tezi ile 1977’de Lisansüstü derecesini almıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Pazarlama Bilgi Sisteminin Tasarımında Kaynak Kullanımının Düzleştirilmesi ve Bir Model Geliştirme”/ “Smoothing Of Resource Allocation on Design of Marketing Information System and Developing a Model” konulu Doktora Tezi ile 1984’de İşletme Doktoru ünvanını almıştır.
1986’da Yardımcı Doçent ünvanı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Muğla İşletmecilik Yüksekokulu’nda göreve başlayan YEKTAY, 1990 yılına kadar öğretim üyeliğinin yanısıra, Muğla Eğitim Vakfı’nın Kurucu Müdürlüğünü de yürütmüştür.
1990-2000 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Yüksekokulu’nda öğretim üyesi olarak çalışırken, İzmir Adliyelerinde Bilişim Suçlarının teknik ve hukuki açıdan incelenmesini gerektiren davalarda bilirkişilik yapmıştır.
2000’de kendi isteğiyle emekli olup, 2000-2002 arası, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak hizmet vermiştir.
2002-2005 arası ailevi nedenlerle New York, ABD’de bulunduktan sonra, 2006’da İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi’nde Misafir Öğretim Üyesi Statüsünde ders vermeye başlamıştır ve halen görevini sürdürmektedir.
İlgi alanı: Bilgisayar programlama, web tasarım, veri tabanı yönetimi, yöneylem araştırması, kriptoloji, online eğitim, MATLAB ve Simulink ile Modelleme