DERSLER


Verilen Dersler

2023 - 2024
 • (BA 699) Doktora Tezi
 • (GS 595) Seminer
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (LOG 212) Intermodal Taşımacılık Yönetimi
 • (LOG 315) Tedarik Zinciri Stratejileri ve Sürdürülebilirlik
 • (LOG 364) Tedarik Zinciri ve Lojistik Bilgi Sistemleri
 • (LOG 414) Kaynak Planlama Tabanlı Tedarik Zinciri Yönetimi
 • (LOG 464) Tedarik Zinciri ve Lojistik Bilgi Sistemleri
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
 • (LOG 553) Tedarik Zinciri ve Lojistikte Bilgi Sistemleri
2022 - 2023
 • (BA 699) Doktora Tezi
 • (GS 595) Seminer
 • (GS 597) Dönem Projesi
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (LOG 212) Intermodal Taşımacılık Yönetimi
 • (LOG 315) Tedarik Zinciri Stratejileri ve Sürdürülebilirlik
 • (LOG 364) Tedarik Zinciri ve Lojistik Bilgi Sistemleri
 • (LOG 414) Kaynak Planlama Tabanlı Tedarik Zinciri Yönetimi
 • (LOG 448) Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi
 • (LOG 464) Tedarik Zinciri ve Lojistik Bilgi Sistemleri
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
 • (LOG 518) Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
2021 - 2022
 • (BA 699) Doktora Tezi
 • (GS 595) Seminer
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (LOG 101) Lojistik İlkeleri I
 • (LOG 212) Intermodal Taşımacılık Yönetimi
 • (LOG 448) Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi
 • (LOG 451) Lojistikte Uygulamalı Atölye I
 • (LOG 464) Tedarik Zinciri ve Lojistik Bilgi Sistemleri
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
2020 - 2021
 • (BA 698) Tez Önerisi
 • (BA 699) Doktora Tezi
 • (GS 595) Seminer
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (LOG 320) Sürdürülebilir Değer Zincirleri
 • (LOG 416) Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı
 • (LOG 451) Lojistikte Uygulamalı Atölye I
 • (LOG 464) Tedarik Zinciri ve Lojistik Bilgi Sistemleri
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
2019 - 2020
 • (BA 600) Seminer
 • (BA 697) Yeterlik Sınavı
 • (GS 595) Seminer
 • (GS 597) Dönem Projesi
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (LOG 320) Sürdürülebilir Değer Zincirleri
 • (LOG 448) Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi
 • (LOG 451) Lojistikte Uygulamalı Atölye I
 • (LOG 464) Tedarik Zinciri ve Lojistik Bilgi Sistemleri
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
 • (LOG 518) Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
2018 - 2019
 • (BA 623) Güncel Tedarik Zinciri Stratejileri
 • (BA 624) Lojistik ve Tedarik Zincirinde Güncel Araştırmalar
 • (GSSS 595) Seminer
 • (GSSS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (HIM 304) Sağlık Kurumlarında Lojistik ve Satın Alma
 • (LOG 101) Lojistik İlkeleri I
 • (LOG 320) Sürdürülebilir Değer Zincirleri
 • (LOG 416) Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı
 • (LOG 451) Lojistikte Uygulamalı Atölye I
 • (LOG 464) Tedarik Zinciri ve Lojistik Bilgi Sistemleri
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
2017 - 2018
 • (GSSS 597) Dönem Projesi
 • (GSSS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (LOG 101) Lojistik İlkeleri I
 • (LOG 416) Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı
 • (LOG 464) Tedarik Zinciri ve Lojistik Bilgi Sistemleri
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
 • (LOG 564) Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Araştırma Yöntemleri
 • (LOG 597) Dönem Projesi
 • (LOG 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (VRM 205) Pazarlama Uygulamaları
 • (VRM 212) Perakende Ticaret: Uygulamalar II
 • (VSP 227) İşletmelerde Davranış Becerileri
2016 - 2017
 • (LOG 314) Pazarlama Kanalları ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • (LOG 416) Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı
 • (LOG 451) Lojistikte Uygulamalı Atölye I
 • (LOG 464) Tedarik Zinciri ve Lojistik Bilgi Sistemleri
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
 • (LOG 516) Tedarik Zinciri Proje Yönetimi
 • (LOG 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (VRM 205) Pazarlama Uygulamaları
 • (VRM 212) Perakende Ticaret: Uygulamalar II
 • (VSC 201) Lojistik Planlama
 • (VSC 209) Tedarik Zinciri Analizi
 • (VSP 118) İnsan ve Örgüt Yönetimi
 • (VSP 224) Finansal Tahmin Uygulamaları
2015 - 2016
 • (EISL 597) Dönem Projesi
 • (LOG 416) Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı
 • (LOG 451) Lojistikte Uygulamalı Atölye I
 • (LOG 464) Tedarik Zinciri ve Lojistik Bilgi Sistemleri
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
 • (LOG 516) Tedarik Zinciri Proje Yönetimi
 • (LOG 595) Seminer
 • (LOG 597) Dönem Projesi
 • (VRM 205) Pazarlama Uygulamaları
2014 - 2015
 • (LOG 404) Tedarik Zinciri Stratejileri
 • (LOG 414) Kaynak Planlama Tabanlı Tedarik Zinciri Yönetimi
 • (LOG 416) Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı
 • (LOG 448) Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
 • (LOG 553) Tedarik Zinciri ve Lojistikte Bilgi Sistemleri
2013 - 2014
 • (BA 150) İşletmede Akademik Beceriler
 • (LOG 150) Lojistikte Akademik Beceriler
 • (LOG 414) Kaynak Planlama Tabanlı Tedarik Zinciri Yönetimi
 • (LOG 416) Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı
 • (LOG 448) Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
 • (LOG 553) Tedarik Zinciri ve Lojistikte Bilgi Sistemleri
 • (VRM 205) Pazarlama Uygulamaları
 • (VSC 101) Birey ve Takım Yönetimi
2012 - 2013
 • (LOG 150) Lojistikte Akademik Beceriler
 • (LOG 404) Tedarik Zinciri Stratejileri
2011 - 2012
 • (LOG 404) Tedarik Zinciri Stratejileri
 • (LOG 414) Kaynak Planlama Tabanlı Tedarik Zinciri Yönetimi
 • (LOG 518) Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • (VSC 101) Birey ve Takım Yönetimi
 • (VSC 120) Tedarik Zinciri Stratejisi
 • (VSC 201) Lojistik Planlama
 • (VSC 202) Lojistik Planlama
2010 - 2011
 • (LOG 404) Tedarik Zinciri Stratejileri
 • (LOG 414) Kaynak Planlama Tabanlı Tedarik Zinciri Yönetimi
 • (VSC 120) Tedarik Zinciri Stratejisi
 • (VSC 122) Tedarik Zinciri Standartları