TEZ DANIŞMANLIKLARI


Yüksek Lisans Tezi

Amelie Lepretre , “ Front Nationalin Güç Yarışında Medyayı Araçsallaştırması ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Cansu Çam , “ Sosyopolitik olayların siyasal reklamlar üzerindeki yansımaları: Haziran ve Kasım 2015 Genel Seçimle ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Daria Monastyrskaia , “ Kırım Tatarların Kimliğinde Medyanin Rolü:‘Haytarma’ Örneği ”
Farah Al-Sheshani , “ Arap Kadın Dergilerinde kadın rolünün temsili ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Hacer Begüm Bozkurt , “ Kadınlığın yeniden kurulması: Bu Tarz Benim reality programının içerik analizi ”
Izmir University of Economics
İbrahim Sertaç Kasaplar , “ 12 Milyon Eve Sahip Olmak: Sosyal Ağlardaki Misafirperverlik Sistemini Anlamak Üzerine Türkiyedeki C ”
Nevin Banu Tutucu , “ Bayan Yanı Mizah Dergisinin Feminist İçerik Analizi: Gülay Batur Karikatürleri Örneği ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Oya Altar Yavuz , “ Medya Sahipliğinin Yapısal Değişiminin Gazetecilik Pratikleri Üzerindeki Etkileri: İzmir Örneği ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi