BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Uluslararası
 • D.Özsoylu , B.Değirmencioğlu , Ç.Eresen Yazıcıoğlu and K.Alptekin.
  (2014) Investigation of the Relationship Between Schizophrenia and KREMEN1 Gene.
  4th SCHIZOPHRENIA INTERNATIONAL RESEARCH SOCIETY CONFERENCE, Florence
  0-0, ISBN:
 • B.Değirmencioğlu , D.Özsoylu , G.Can , Ç.Eresen Yazıcıoğlu , B.B.Akdede and K.Alptekin.
  (2014) Relationship of KREMEN1 Gene Variation with Symptomatology and Cognitive Functioning in Schizophrenia.
  4th SCHIZOPHRENIA INTERNATIONAL RESEARCH SOCIETY CONFERENCE, Florence
  0-0, ISBN:
 • G.Can , E.Gülsu , B.Değirmencioğlu , A.Topuzoğlu , Ç.Eresen Yazıcıoğlu , B.B.Akdede and K.Alptekin.
  (2014) An Association Study of RGS4 Polymorphisms with Clinical and Neurocognitive Profiles of Schizophrenia Patients.
  4th SCHIZOPHRENIA INTERNATIONAL RESEARCH SOCIETY CONFERENCE, Florence
  0-0, ISBN:
 • E.Gülsu , Ç.Eresen Yazıcıoğlu , S.Kızıldağ , B.Değirmencioğlu , S.Taşlıca , K.Alptekin.
  (2014) Relation of RGS4 Gene with Schizophrenia.
  4th SCHIZOPHRENIA INTERNATIONAL RESEARCH SOCIETY CONFERENCE, Florence
  0-0, ISBN:
 • A.Aktener , B.B.Akdede , B.Değirmencioğlu , K.Alptekin.
  (2012) Symptomatic Remission in Schizophrenia: Relation of Cognitive Functions and Clinical Features.
  3rd SCHIZOPHRENIA INTERNATIONAL RESEARCH SOCIETY CONFERENCE, Florence
  0-0, ISBN:
 • L.Var , B.Yalınçetin , H.Ulaş , S.Polat , B.Değirmencioğlu , Ş.Sevilmiş , B.B.Akdede and K.Alptekin.
  (2012) The Association Between Thought-Language Disorder and Remission in Schizophrenia.
  3rd SCHIZOPHRENIA INTERNATIONAL RESEARCH SOCIETY CONFERENCE, Florence
  0-0, ISBN:
 • B.Yalınçetin , L.Var , B.Değirmencioğlu , Ş.Sevilmiş , E.Yavaş , H.Ulaş , S.Polat and B.B.Akdede.
  (2012) The Association Between Thought-Language Disorder and Negative Symptoms in Schizophrenia.
  3rd SCHIZOPHRENIA INTERNATIONAL RESEARCH SOCIETY CONFERENCE, Florence
  0-0, ISBN:

Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • B.Yalınçetin , B.Değirmencioğlu , Ş.Sevilmiş , E.Yıldırım , H.Ulaş , S.Polat , L.Var and B.B.Akdede.
  (2011) Şizofrenide Düşünce-Dil Bozukluğunun Negatif Belirtiler ile İlişkisi.
  47. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, Antalya
  0-0, ISBN:
 • B.Değirmencioğlu , B.Yalınçetin , H.Ulaş , B.B.Akdede , K.Alptekin.
  (2011) Şizofrenide Zihin Teorisi Bozukluğunun Düşünce-Dil Bozukluğu ile İlişkisi.
  47. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, Antalya
  0-0, ISBN:
 • B.Değirmencioğlu.
  (2011) Zihin Teorisi (Derleme).
  V. LİSANSÜSTÜ PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ-Sözel Bildiri, Doğuş Üniversitesi, İstanbul
  0-0, ISBN:
 • A.Aktener , B.B.Akdede , B.Değirmencioğlu , K.Alptekin.
  (2011) Şizofrenide Semptomatik Remisyon: Bilişsel İşlevler ve Klinik Özelliklerle İlişkisi.
  47. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, Türkiye Psikiyatri Derneği Sözel Bildiri Ödül Başvurusu, Antalya
  0-0, ISBN:
 • K.Alptekin , B.Değirmencioğlu , B.B.Akdede.
  (2008) Dokuz Eylül Zihin Teorisi Ölçeği’nin (DEZTÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.
  44. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, Türkiye Psikiyatri Derneği Poster Ödül Başvurusu, Antalya
  0-0, ISBN:
 • A.Soysal , B.Kara , E.Ayrancı.
  (2001) Outdoor Sporlarla Uğraşan Üniversite Öğrencilerinin Risk Alma Eğilimleri ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki.
  VII. ULUSAL PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
  0-0, ISBN: