MAKALELER


SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
  • B.Değirmencioğlu , K.Alptekin , B.B.Akdede , N.Erdil , A.Aktener , A.Mantar and H.Ulaş.
    (2017) The Validity and Reliability Study of The Dokuz Eylül Theory of Mind Index (DEZİKÖ) in Patients with Schizophrenia.
    Turkish Journal Of Psychiatry , Vol. 28,