UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Şizofreni

- Zihin Teorisi

- Nörobilişsel Değerlendirme