KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

(Ankara,1979) Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1997-2001) Yüksek Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi SBE İnsan Hakları Hukuku, burslu. Doktora: Ankara Üniversitesi SBE Kamu Hukuku (2004-2007) Tez Konusu: Karşılaştırmalı Hukukta ve Türkiyede Devlet Başkanının Veto Yetkisi. Doçentlik: Mali Hukuk (2017) Tez Konusu: Vergisel Düzenleyici İşlemlerin Hukuksal Sınırları