DERSLER


Verilen Dersler

2023 - 2024
 • (HUK 111) Hukuka Giriş
 • (HUK 116) Türk Hukuk Tarihi
 • (HUK 296) Sinema ve Edebiyat Eserlerinde Yorumlanan Hukuk Kavramları
 • (HUK 324) Vergi Hukuku
 • (HUK 410) Vergi Hukuku
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
2022 - 2023
 • (HUK 111) Hukuka Giriş
 • (HUK 116) Türk Hukuk Tarihi
 • (HUK 491) Vergi Hukuku Özel Hükümler
 • (HUK 566) Vergi Hukukunun Sözleşmeler Hukukuna Etkisi
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
2021 - 2022
 • (HUK 200) Türk Hukuk Tarihi
 • (HUK 410) Vergi Hukuku
 • (HUK 450) Kamu İcra Hukuku
 • (HUK 487) Kamu Hukukunun Temel Kavramları
 • (HUK 490) Türk Anayasa Tarihi
 • (HUK 491) Vergi Hukuku Özel Hükümler
 • (HUK 566) Vergi Hukukunun Sözleşmeler Hukukuna Etkisi
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
2020 - 2021
 • (HUK 106) Türk Anayasa Hukuku
 • (HUK 410) Vergi Hukuku
 • (HUK 450) Kamu İcra Hukuku
 • (HUK 487) Kamu Hukukunun Temel Kavramları
 • (HUK 491) Vergi Hukuku Özel Hükümler
 • (HUK 566) Vergi Hukukunun Sözleşmeler Hukukuna Etkisi
 • (KHUK 510) Kamu Alacakları Hukuku
 • (LEE 595) Seminer
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
2019 - 2020
 • (ADL 270) Vergi Mevzuatı
 • (HUK 410) Vergi Hukuku
 • (HUK 450) Kamu İcra Hukuku
 • (HUK 487) Kamu Hukukunun Temel Kavramları
 • (HUK 491) Vergi Hukuku Özel Hükümler
 • (HUK 566) Vergi Hukukunun Sözleşmeler Hukukuna Etkisi
 • (KHUK 510) Kamu Alacakları Hukuku
 • (LEE 595) Seminer
2018 - 2019
 • (HUK 106) Türk Anayasa Hukuku
 • (HUK 330) Vergi Ceza Hukuku
 • (HUK 410) Vergi Hukuku
 • (HUK 450) Kamu İcra Hukuku
 • (HUK 484) İflas Tasviyesi ve Vergisel Sonuçları
2017 - 2018
 • (ADL 101) Anayasa Hukuku
 • (HUK 105) Anayasa Hukuku I
 • (HUK 106) Anayasa Hukuku II
 • (HUK 450) Kamu İcra Hukuku
 • (HUK 484) İflas Tasfiyesi ve İşçi Alacakları
 • (HUK 566) Vergi Hukukunun Sözleşmeler Hukukuna Etkisi
 • (SBE 595) Seminer
2016 - 2017
 • (ADL 220) Mali Mevzuat
 • (HUK 410) Vergi Hukuku