KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

(Ankara,1979)
Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1997-2001)
Yüksek Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi SBE İnsan Hakları Hukuku, burslu.
Doktora: Ankara Üniversitesi SBE Kamu Hukuku (2004-2007) Tez Konusu: Karşılaştırmalı Hukukta ve Türkiyede Devlet Başkanının Veto Yetkisi.
Doçentlik: Mali Hukuk (2017) Tez Konusu: Vergisel Düzenleyici İşlemlerin Hukuksal Sınırları