KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Batıkan Bulut, 2013 yılında Beşiktaş Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra, lisans derecesini onur öğrencisi olarak Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi süresince sivil toplum örgütlerinde stajyer ve gönüllü olarak aktif bir şekilde görev aldı. Batıkan Bulut, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi anabilim dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Akademik ilgi alanları diaspora politikaları, uluslararası göç, milliyetçilik, kimlik politikaları, Türkiye siyaseti ve çağdaş siyasal ideolojiler üzerine yoğunlaşmaktadır.