KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Batıkan Bulut, 2013 yılında Beşiktaş Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra, lisans derecesini onur öğrencisi olarak Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi süresince sivil toplum örgütlerinde stajyer ve gönüllü olarak aktif bir şekilde görev aldı. Batıkan Bulut, 2020 yılında "Ulusötesi Alanda Diyanet: 1980'lerde Almanya'da DİTİB" başlıklı tez çalışması ile Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi anabilim dalı yüksek lisans derecesini elde etti. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde doktora eğitimine devam eden Batıkan Bulut'un akademik araştırmalarını diaspora politikaları, uluslararası göç, milliyetçilik, kimlik politikaları, Türkiye siyaseti ve çağdaş siyasal ideolojiler üzerine sürdürüyor.