UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Sinema Çalışmaları

- Türk Sineması