KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

2007 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans çalışmalarına İYTE'de devam etmektedir. Çalışma alanları temel tasarım eğitimi, Mimari Tasarım Eğitimi, Mimari Temsil Sistemleri, kavram diyagramları, tasarım kavrama, bilişsel bilim