KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

İzmir Saint Joseph Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimimi Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamladı. Ardından, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. İstanbul Üniversitesi Radyo TV Sinema programında doktora eğitimime devam etmekte.