KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

İzmir Saint Joseph Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimimi Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamladı. Ardından, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nı "Toplumsal hareketler ve ağlar: Türkiye'deki LGBTİ+ hakları hareketi üzerine nitel ağ analizi" başlıklı tezi ile bitirdi. İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema programında doktora eğitimine devam etmektedir.
Başlıca çalışma alanları toplumsal hareketler, çevre iletişimi ve kimlik politikalarıdır.