KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Nazlı Üstünes Demirhan, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamış, ardından Jean Monnet bursu ile London School of Economics'te İnsan Hakları üzerine yüksek lisans yapmıştır. İkinci yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yapan Dr. Üstünes Demirhan, doktora derecesini uluslararası normların değişim dinamiklerine odaklandığı çalışması ile Koç Üniversitesi'nden almıştır. 2022-23 yıllarında Koç Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalarına devam eden Dr. Üstünes Demirhan, Uluslararası İlişkilere Giriş ve Uluslararası Örgütler gibi çeşitli dersler vermiştir. Çeşitli uluslararası konferans ve çalıştaylarda bildiriler sunmuş, çalışmalarını International Studies Review ve Alternatives gibi dergilerde yayınlamıştır. Araştırma alanları arasında uluslararası normlar, insan hakları ve uluslararası hukukun küresel siyasetteki rolü bulunmaktadır.