KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

1973 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ortaöğrenimini 1991 yılında TED Ankara Koleji’nde tamamlamış ve 1995 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuştur. İlk yüksek lisans derecesini 2011 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon-Sinema Anabilimdalı’nda “Halk Sağlığı Krizlerinde Kriz İletişimi ve Kriz Haberciliği: Örnek Olay A/H1N1 (Domuz Gribi) Domuz Gribi Pandemisi” konulu tezi ile, ikinci yüksek lisans derecesini ise 2013 yılında yine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “Crisis Management of Public Administration in EU Countries and Turkey: England, Turkey and Finland Cases” konulu tezi ile almıştır. 2013 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon-Sinema Bölümünde doktora çalışmasına başlamış olup, 2022 yılında “Halk Sağlığı Alanında Kültür Hassas Risk İletişimi ve İnfodemi Yönetimi” konulu tez araştırmasını sunacaktır.
1995 yılında özel sektörde halkla ilişkiler sorumlusu olarak başladığını kariyerini, 2004 yılından bu yana T.C. Sağlık Bakanlığı’nda devam ettirmektedir. Bu yıllar içinde, ikili işbirliği uygulamaları çerçevesinde 2013-2015 yılları arasında Dünya Sağlık Teşkilatı Türkiye Ofisi’nde Bloomberg RS10 Programı bünyesinde “Güvenli Trafik Projesi”nde Sosyal Pazarlama ve İletişim Uzmanı, Dünya Sağlık Teşkilatı Avrupa Ofisi’nin 2015-2016 yılları arasında Suriye mülteci krizine yanıt amacıyla kurulan Gaziantep Ofisi’nde İletişim Uzmanı ve 2017-2018 yılları arasında UNICEF Türkiye Ofisi’nde “Şartlı Eğitim Yardımı” ve “Engelli Çocukların Erken Dönem Okul Öncesi Eğitime Katılımı” projeleri kapsamında İletişim Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2019-2020 yılları arasında iki yıl süre ile Kahire, Mısır’da bulunan Dünya Sağlık Teşkilatı Doğu Akdeniz Bölge Ofisi’nde Risk Uzmanı olarak çalışmış, 22 ülkenin risk iletişimi ve toplumsal katılım faaliyetlerinin koordinasyon ve eğitim faaliyetlerini yürütmüştür.
2006 yılında bu yana gerek akademik gerekse profesyonel kariyerinde risk, kriz, salgın, afet ve insani iletişim alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgelerinde, çeşitli salgınlara hızlı müdahale amacıyla farklı ülkelerde görev yapmış, aralarında İran, Mısır, Suudi Arabistan, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerin yer aldığı bir dizi ülkede risk iletişimi ve toplumsal katılım eğitimleri vermiştir.
Dünya Sağlık Teşkilatı’nın İnfodemi Yönetimi alanındaki çalışmalarına araştırmacı ve eğitim koçu olarak katkı verirken, Aralık 2020 yılında Birinci İnfodemi Eğitimini tamamlayarak Dünya Sağlık Teşkilatı’nın Uzman Görevlendirme Listesinde yer almaktadır.