BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Uluslararası
 • B.Öztürk and S.İşevcan Ertamay.
  (2019) Wine bottle design thinking modelling: An analysis of local wine brands within Urla vineyard road.
  42nd World Congress Of Vine And Wine
  -, ISBN:

Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • B.Öztürk and S.İşevcan Ertamay.
  (2017) 21. YÜZYILA DOĞRU TÜRK GASTRONOMİSİ VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELİŞİMİNİN ETKİLERİ.
  18. Ulusal Turizm Kongresi
  -, ISBN:
Uluslararası
 • B.Öztürk , B.Kasalı and A.Yılmaz.
  (2018) URLA – CREATIVE TOURISM, HERITAGE CUISINES, FOODWAYS AND GASTRONOMIC TRADITIONS.
  HOTELPLAN2018
  -, ISBN: