KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Bilge Bilgen Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Doktora ve Yüksek lisans derecelerini Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında 2005, 1999 yıllarında almıştır. Doktora sonrası araştırmasını Berlin Teknik Üniversitesi, Üretim Yönetimi Bölümü'nde tamamlamıştır. Araştırma alanları tedarik zinciri yönetimi, üretim ve dağıtım planlama, matematiksel programlama, bulanık kümeler, enerji ve sağlık yönetiminde yöneylem araştırma uygulamaları şeklindedir. Akademisyenin bu alanda çok sayıda hakemli dergi makalesi ve kitap bölümü mevcuttur.