UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Toplum Kökenli Yöneylem Araştırması

- İş Sağlığı ve Güvenliği, Gurultu ve Kontrolu