PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

  • Yeşil ve Fosil Enerji Piyasaları Arasındaki Getiri ve Oynaklık Bağlantılılığı ve Politika Belirsizlikleri
    (-1) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - Dokız Eylül Üniversitesi