BİLDİRİLER


Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • B.Erbay.
  (2020) Sonsuz Bir Savaşa Bir Son Denemesi: (T)Özsüz Bir Sanat Mümkün Mü?.
  Modernizm Ve Postmodernizm Çalışmaları Konferansı 2020
  -, ISBN:
 • B.Erbay.
  (2019) Endüstri 4.0: Sanatın mı Laneti Sanatçının mı? Sanattaki Muhtemel Kopuş Üzerine Bazı Düşünceler.
  IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi
  -, ISBN:
Uluslararası
 • B.Erbay and E.B.Adaş.
  (2022) Algorithms as ‘Iron Cage’: A Study on Algorithmic Bias and Technological Rationality among Software Engineers in Turkey.
  17th Annual International Conference Of Institutional Partners “The Role Of Technology In The Shaping Of Society” / 17th Annual International Conference Of Institutional Partners “The Role Of Technology In The Shaping Of Society” Proceedings Book
  -, ISBN: 978-9928-352-16-3
 • E.B.Adaş and B.Erbay.
  (2021) Sociological Dimensions of Algorithms.
  1st International Congress On Artificial Intelligence And Data Science Proceedings Book
  239-243, ISBN: 978-605-70737-3-0
 • B.Erbay.
  (2016) Göç ve Müzik: Blues ve Arabesk Üzerinde Göçün Etkileri.
  I. Uluslararası Göç Ve Kültür Sempozyumu Sempozyum Bildirileri Cilt-1
  355-362, ISBN: 978-605-4598-22-9